AKI MISIJA
 • Portfolio

  Misija AKI je identifikacija pretnji koje ugrožavaju bezbednost Kosova. Pretnja bezbednosti Kosova smatra se ugrožavanje teritorijalnog integriteta, integriteta institucija, ustavnog reda, stabiliteta i ekonomskog razvoja, kao i pretnja globalnoj bezbednosti na štetu Kosova.

  Ovu Misiju, mi realizujemo prikupljanjem i analiziranjem podataka o:

  - Podsticanju, pomaganju i podstrekivanju ili zagovaranju terorizma
  - Špijunaži protiv Kosova ili koja ugrožava bezbednost na Kosovu
  - Sabotaži protiv ključne infrastrukture Kosova
  - Organizovanom kriminalu protiv Kosova ili koji ugrožava bezbednost Kosova na bilo koji drugi način, što obuhvata i pranje novca
  - Podstrekivanju nezadovoljstva bezbednosnih kadrova
  - Krijumčarenju nezakonitih sredstava,oružja i trgovine ljudima
  - Nezakonitoj proizvodnja i prevozu oružja masovnog uništenja, ili komponenata istih
  - Nezakonitoj trgovini proizvodima i tehnologijom pod međunarodnom kontrolom
  - Aktivnostima koje su u suprotnosti sa međunarodnim humanitarnim pravom
  - Organizovanom nasilju ili zastrašivanju etničkih ili verskih grupa na Kosovu, i
  - Pitanjima koja se odnose na ozbiljno ugrožavanje javnog zdravlja ili bezbednosti

Sva prava zadržana © A K I